ทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ปีที่ 32

ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิไลนุช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะ ไหว้พระภูมิชัยมงคล ศาลแม่ไทร พร้อมทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ปีที่ 32