ยินดีต้อนรับ เด็กนิเทศ หัวการค้า

นิเทศศาสตร์

อาชีพนักข่าว ผู้ประกาศข่าว นักจัดรายการ พิธีกร นักโฆษณา ครีเอทีฟ พีอาร์ นักสื่อสารการตลาดเป็นสุดยอดอาชีพในฝันของหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ ผู้ต้องการทำงานที่สนุกและท้าทาย นิเทศศาสตร์ จึงเป็นหนึ่งในคณะวิชาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่มีคนอยากเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมากทุก ๆ ปี ด้วยคุณภาพของหลักสูตร และคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรงจากวงการธุรกิจสื่อสาร พร้อมด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติการด้านสื่ออันทันสมัย ผนวกกับการฝึกงานจริงในภาคสนาม เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงในการสร้างสรรค์สื่อต่าง ๆ ได้อย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและทันต่อยุคสมัยของเทคโนโลยีดิจิทัล

นิเทศหัวการค้า เรียนนิเทศศาสตร์แนวใหม่ สร้างสรรค์งานสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ทันยุคธุรกิจดิจิทัล

ทำไมต้องเรียน ที่นี่!

หลักสูตรพัฒนาอยู่เสมอ

มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้อง lab

ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง

เรียนกับตัวจริง

เสียงจาก รุ่นพี่

ภาพกิจกรรม

Connect Us

Cool Courses

ACCREDITATION

OFFICIAL PARTNERS