ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ครีเวฟ จำกัด สำหรับนักศึกษาจบใหม่

บริษัท ครีเวฟ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านบันเทิง ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกิจหลายประเภท เช่น การฝึกฝนและพัฒนาศิลปิน, การผลิตเพลงและละคร, การผลิตภาพยนต์, การจัดกิจกรรมอีเวนต์ เป็นต้น

บริษัทจึงมีความประสงค์ในการรับสมัครงานในสาขาดังต่อไปนี้

    1. นักออกแบบกราฟิกและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Graphic designer & Product designer)
    2. นักออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion graphic designer)
    3. นักวางแผนกลยุทธ์ศิลปิน (Artists Strategic Planner)
    4. นักผลิตเนื้อหา (Contents Creator)
    5. นักแต่งเพลง (Songwriter)

<< รายละเอียดเพิ่มเติม >>