ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ปีการศึกษา 2565

ยินดีต้อนรับนักศึกษา ปี 1 และผู้ปกครอง สู่คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
Welcome to School of Communication Arts, UTCC
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ปีการศึกษา 2565