ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ปีการศึกษา 2565