เปิดงาน UTCC Film Showcase (ครั้งที่1) จัดแสดงผลงานภาพยนตร์ของนักศึกษาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล

ผศ.ดร. สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์ เปิดงาน UTCC Film Showcase (ครั้งที่1) จัดแสดงผลงานภาพยนตร์ของนักศึกษาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล ณ สตูดิโอ คณะนิเทศศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1