โครงการงานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับ ชาติด้านการสื่อสารและการบริหารจัดการ ครั้งที่ 5 ปี 2021

โครงการงานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับ ชาติด้านการสื่อสารและการบริหารจัดการ ครั้งที่ 5 ปี 2021  วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 * ณ โรงแรม Swissotel Ratchada จัดโดย ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สนใจส่งบทความลงทะเบียนได้ที่นี่ ลงทะเบียนและส่งบทความ คลิก