นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลจาก โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย หัวข้อ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน”

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัลจาก โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย หัวข้อ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน” จัดโดย คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ