นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงพื้นที่ผลิตละครเพื่อน้อง ๆ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ติดตามนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงพื้นที่ผลิตละครเพื่อน้อง ๆ
ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้ให้ทุนสนับสนุนโครงการ