จุลินทรีย์โพรไบโอติกเพื่ออุตสาหกรรม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ผลิตสื่อเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่อง “จุลินทรีย์โพรไบโอติกเพื่ออุตสาหกรรม” ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 577 9300 หรือ 061 414 3934

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม