คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดคอร์สอบรม “พลิกฝันปั้นละคร”