หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (ภาคปกติ)

ชื่อหลักสูตร Program

นิเทศศาสตร์บัณฑิต
Bachelor of Communication Arts Program

ภาคปกติ

ชื่อปริญญา

นศ.บ.

หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2565

ระยะเวลาศึกษา

4 ปี

ค่าเล่าเรียน

310,000 บาท

เปิดเรียนเทอมแรก

สิงหาคม

รายละเอียดหลักสูตร

ภาคเรียน

ปกติ

จุดเด่นของหลักสูตร

เลือกเรียนได้ 3 กลุ่มวิชาเอก

  1. นิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Communication)
   เรียนรู้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ วางแผนการสื่อสารการตลาด สร้างสรรค์คอนเทนท์ทางการตลาดและผลิตสื่อเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิค วางแผนการซื้อสื่อดิจิทัล เน้นทั้งปฎิบัติและทฤษฎี เพื่อสร้างคุณให้เป็นนักสื่อสารการตลาด ผู้จัดการแบรนด์ ครีเอทีฟ และนักโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์และสื่อสารการตลาด และนักสื่อสารการตลาดดิจิทัลอิสระ
  2. การกระจายเสียงแพร่ภาพและสตรีมมิ่ง (Broadcasting and Streaming)
   ออกแบบเนื้อหาในรูปแบบและผลิตสื่อสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แสง สี เสียง ไลฟ์สด สร้างสรรค์รูปแบบและประเภทรายการ ออนแอร์ทางทีวีดิจิทัล วิทยุ Podcast โซเชียลเน็ตเวิร์ค และสื่อดิจิทัลประเภทอื่น ๆ เหมาะสำหรับคนที่อยากทำงานสื่อ สำนักข่าว หรืองานอิสระ เช่น YouTuber, Blogger, Influencer เป็นต้น
  3. ภาพยนตร์ดิจิทัล (Digital Film)
   สร้างสรรค์พล็อตเรื่องและบทภาพยนตร์ เรียนรู้อุปกรณ์การถ่ายทำ Digital Film ได้แก่ กล้อง แสง สี เสียง ฝึกปฏิบัติจริงทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ได้ผลิตภาพยนตร์จริงระหว่างเรียน ฝึกงานกับบริษัทภาพยนตร์ชั้นนำ ทำภาพยนตร์ได้ทั้งรูปแบบหนังสั้น และหนังใหญ่ สามารถประกอบอาชีพได้แก่ นักแสดง ผู้กำกับ ผู้กำกับภาพ โปรดิวเซอร์ นักเขียนบทภาพยนตร์ เป็นต้น

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา

  1. นักสื่อสารการตลาด นักประชาสัมพันธ์ และนักโฆษณา
  2. นักสื่อสารองค์กร
  3. นักสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ
  4. นักข่าว
  5. ผู้รายงานข่าว
  6. ผู้ผลิตสื่อและเนื้อหาดิจิทัล
  7. ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการโทรทัศน์
  8. ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ดําเนินรายการ
  9. ผู้เขียนบทรายการ
  10. ผู้กํากับรายการ
  11. ผู้ประกอบการในธุรกิจวิทยุกระจายเสียงและรายการโทรทัศน์
  12. ผู้กํากับภาพยนตร์ดิจิทัล
  13. ผู้เขียนบทภาพยนตร์
  14. ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
  15. ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว