S__14704743

ศิษย์เก่า บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ ม. หอการค้าไทย (นักศึกษาทุนรัตนมงคล)

ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ธุรกิจนอกร้านอาหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด (Bar B Q Plaza)

ตลอดปี4ที่อยู่ใน รั้วแม่ไทร ไม่มีเลยสักวันที่รู้สึกว่าเราด้อยค่า หรือเก่งน้อยกว่าเพื่อนๆต่างมหาวิทยาลัย แต่เป็นเพราะเรามีดีที่แตกต่าง หลักสูตรและแนวคิดที่ทันสมัย ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดรับกับโลกแห่งอนาคต เรามีสังคมที่อบอุ่นจากคณะ มีครูที่ช่วยแนะนำแนวทางที่เหมาะสมกับความสามารถของเรา สนับสนุนทุกทางเลือกที่เราตั้งใจตามหาความฝัน

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังคงเป็นบ้านที่อบอุ่นสำหรับผมเสมอ ขอบคุณทุกโอบกอดที่มีให้มาเสมอครับ