ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง

อาคาร 9 ชั้น 4

อีเมล [email protected]

โทร

  • D., Communication and Tourism, University of Queensland, 2010 Concentrations: Communication, Tourism Development
  • A., Mass Communication, Chulalongkorn University, 1999
  • A, Public Relations, Thammasat University, 1996