S__15261760

ศิษย์เก่า ปริญญาตรี สาขา แพร่ภาพกระจายเสียง

ชอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ อาจารย์ ที่มหาลัยฯ มากๆ เพราะอาจารย์ทุกท่านไม่เคยปิดกั้นความคิดเด็ก เป็นมหาวิทยาลัยที่เด็ก สามารถเป็นตัวเองได้ อย่างเต็มที่ คณะนิเทศ ก็ไม่ได้จำกัดความแค่คำว่า นิเทศ แต่ให้คุณค่ามากกว่านั้น ที่หาได้จากหอการค้าเท่านั้น ก็คือ การเป็นเด็กนิเทศที่มีหัวการค้า หรือการปรับเปลี่ยนประยุคนำความรู้ที่ได้ ไปใช้กับการทำงานจริง ป๊อปจบนิเทศมา แต่ปัจจุบันกลับมาไทย มาเป็นเจ้าของฟาร์มดอยน้อย แต่ก็ได้นำความรู้ทุกอย่างมาใช้กับที่ฟาร์ม ทำให้ฟาร์มโดดเด่นและยั่งยืน ปัจจุบันบริหารงานมาได้ 7 เดือนแล้ว แต่ฟาร์มประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ และป๊อปก็เชื่อมั่นในตัวมหาวิทยาลัยทำให้ตัดสินใจกลับไปเรียน ต่อ ปริญญาโท ที่หอการค้าอีกครั้ง