คุณสุภัชญา ลัทธิโสภณกุล (เบลล์ ไชน่าดอลล์) ศิลปินแกรมมี่