กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

วันปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เริ่มกิจกรรม เวลา 13.00 น. ที่หอประชุม และที่ห้อง 10201 ตึก 10 ชั้น 2