รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ติดต่อได้ที่
คณะนิเทศศาสตร์ (อาคาร 9 ชั้น 3)
อีเมล [email protected]
โทร 02-697-6605

ประวัติการศึกษา

  • Ph.D. Communication, Chulalongkorn University
  • MA International Studies, University of Leeds, United Kingdom
  • BA Political Science, Chulalongkorn University (1st Class Honours with Gold Medal)