ความเชี่ยวชาญ:

ติดต่อได้ที่
คณะนิเทศศาสตร์ (อาคาร 9 ชั้น 4)
อีเมล –
โทร 02-697-6615

ประวัติการศึกษา

  • Ph.D. (Journalism Studies), University of Sheffield, United Kingdom.
  • M.A (Journalism), Chulalongkorn University, Thailand.
  • B.Sc. (General Science), Chulalongkorn University, Thailand