ความเชี่ยวชาญ:

ติดต่อได้ที่
คณะนิเทศศาสตร์ (อาคาร 9 ชั้น 6)
อีเมล [email protected]
โทร –

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์สิทธิเดช เฉลิมลาภวรบูรณ์