เจ้าหน้าที่ธุรการ

ติดต่อได้ที่
อาคาร 9 ชั้น 3
อีเมล [email protected]
โทร 02-697-6606

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี ราชภัฎจันทรเกษม
นางสาวภาวินี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา