ความเชี่ยวชาญ:

ติดต่อได้ที่
อาคาร 9 ชั้น 4
อีเมล [email protected]
โทร –

ประวัติการศึกษา

  • Ph.D., Communication and Tourism, University of Queensland, 2010 Concentrations: Communication, Tourism Development
  • M.A., Mass Communication, Chulalongkorn University, 1999
  • B.A, Public Relations, Thammasat University, 1996
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง