เลขานุการคณะ

ติดต่อได้ที่
อาคาร 9 ชั้น 3
อีเมล [email protected]
โทร 02-697-6604

ประวัติการศึกษา

  • ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร