สุธี2

คณะนิเทศศาสตร์ (อาคาร 9 ชั้น 4)

อีเมล –

โทร 02-697-6615

  • D. (Journalism Studies), University of Sheffield, United Kingdom.
  • A (Journalism), Chulalongkorn University, Thailand.
  • Sc. (General Science), Chulalongkorn University, Thailand