ศิลปินนักร้องลูกทุ่ง สังกัดโกลด์มาสเตอร์มีเดีย, ข้าราชการตำรวจ สังกัดสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ, มิสแกรนด์ศรีสะเกษ 2018, Miss Polo Asia 2019 เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, Miss Tourism of the globe 2021

ศิษย์เก่าปริญญาตรี และปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สำหรับแคท “นิเทศหอการค้า แตกต่าง อย่างลงตัว ไม่ว่าจะสายอาชีพไหน ก็สามารถมาเรียนร่วมกันได้อย่างมีความสุขและสนุกทุกครั้ง อาจารย์ เป็นเสมือนอีก 1 ครอบครัวที่อบอุ่นในช่วงเวลาของการเรียน ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี บรรยากาศในการเรียน ทุกคนสามารถแชร์ไอเดียให้กันและกัน แบ่งปันประสบการณ์ ไม่เคยปิดกั้นทางความคิด สามารถนำบทเรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในสายอาชีพนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ในชีวิต”