อบรมช่างภาพอาสา

อบรมช่างภาพอาสา

Blind Magazine Online ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์ และ โครงการ Voice of Love คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จะจัดอบรม “การถ่ายภาพเพื่องานสารคดี” ให้กับช่างภาพอาสานักเขียนตาบอด
โดยคุณประเวช ตันตราภิรมย์ ช่างภาพนิตยสารสารคดี
ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:30 – 16:00 น.

ช่วงเช้าเป็นการอบรมช่างภาพอาสา ณ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์ ชั้น 7 อาคารเศรษฐีวรรณ ทาวเวอร์ ถนนปั้น ลง BTS สุรศักดิ์ ออกทางออก 1 แล้วเดินตรงไปประมาณ 500 เมตร เข้าถนนปั้น อาคารอยู่ทางขวามือ

และช่วงบ่ายลงพื้นที่จริง ณ พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด พญาไท

รับอาสาเพียง 10 ท่านเท่านั้น ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายได้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

11:30 น. เรียนเชิญนักเขียนตาบอดร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันก่อนออกเดินทาง นักเขียนตาบอดจะได้ค่าเดินทาง แต่ไม่มีงบประมาณให้อาสานะคะ

ขอความกรุณาโทรหรือไลน์แจ้ง ก่อนเข้าร่วมโครงการ ที่ อ.อร (ผศ.ดร.อรดล แก้วประเสริฐ)
โทร 0809002526 หรือ line: oradolgmail