งานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสารและการจัดการ ครั้งที่ 4

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสารและการจัดการ ครั้งที่ 4 จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดขึ้นที่ ณ โรงแรม โซฟิเทล รัชดา กรุงเทพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563

ยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์การตลาด ม. หอการค้าไทย ที่ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานนี้ค่ะ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดสอนด้านนิเทศศาสตร์การตลาดทั้งปริญญาตรี โท เอก
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ม.หอการค้าไทย