รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) โครงการงานสัมมนาทางวิชาการ และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 2 ปี 2561
"Big Data and Marketing Communication"

BDIMC
คลิกที่รูปด้านบนเพื่อดาวน์โหลด รายงานสืบเนื่อง

 
ฉบับย้อนหลัง

 Proceedings 2017 resized AMSAR Journal Cover 
2560
            2559

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) โครงการงานสัมมนาทางวิชาการ และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 2 ปี 2561 "Big Data and Marketing Communication"