กำหนดการมอบตัว ขึ้นทะเบียน และทำสัญญาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนรัตนมงคล

และทุน UTCC Gold คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

Rattanamongkol Agenda-1 

Rattanamongkol Agenda-2

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ (อัพเดท 22 มีนาคม 2561) กำหนดการมอบตัว ขึ้นทะเบียน และทำสัญญาทุนรัตนมงคล และทุน UTCC Gold คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2561