สาขาวิชา “การสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์” (Digital Content Creation)”

จุดเด่น

มุ่งผลิตนักสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ทุกรูปแบบสำหรับทุกแพลตฟอร์ม เพิ่มพูนทักษะด้วยการลงมือปฏิบัติจริงทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนามด้วยโปรแกรม WIL (Work-Integrated Learning)อย่างเข้มข้นจนชำนาญ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด โดยสามารถเลือกชุดทักษะที่ต้องการฝึกฝนได้ด้วยตนเอง
ผู้เรียนจะได้ลงมือทำจริง ตั้งแต่การคิดประเด็น การวางแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การถ่ายทำ การผลิตภาพนิ่ง คลิป เสียง ตัวอักษร กราฟิก ครบวงจรเพื่อทุกแพลตฟอร์ม โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาชีพตัวจริงในแวดวงสื่อ

งานที่น่าสนใจเมื่อสำเร็จการศึกษา
แอดมินเพจ ยูทูปเบอร์ อินฟลูเอ็นเซอร์  ไมโครอินฟลูเอ็นเซอร์ บล็อกเกอร์ รีวิวเวอร์ แคสเตอร์ นักจัดรายการสดผ่านสื่อออนไลน์ เจ้าของธุรกิจสื่อออนไลน์อิสระ กราฟิกดีไซน์เนอร์ นักออกแบบและสร้างสรรค์งานศิลป์สำหรับสื่อดิจิทัลต่างๆ สายงานทางสื่อสารมวลชน เช่น ผู้สื่อข่าว บรรณาธิการ ผู้ประกาศ ผู้ดำเนินรายการ นักเขียน ผู้ผลิตสื่อและดิจิทัลคอนเทนต์  โปรดิวเซอร์รายการวิทยุและรายการโทรทัศน์

10 รายวิชาเด่น!
1.การไลฟ์ทางดิจิทัลแพลตฟอร์ม
2. การรายงานข่าวเพื่อดิจิทัล แพลตฟอร์ม
3. การเป็นผู้ประกอบการผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
4.การใช้โดรนในงานสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์
5. การสร้างตัวตนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
6.การสร้างสรรค์คอนเทนต์ตามกระแสนิยม
7. การออกแบบและผลิตอินโฟกราฟิกและโมชั่นกราฟิกเพื่องานสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์
8.วิชาการเล่าเรื่องเชิงลึกด้วยบิ๊กเดต้า
9.การโค้ดเพื่อการเล่าเรื่องเชิงลึกด้วยบิ๊กเดต้า
10.การสร้างภาพจากบิ๊กเดต้า

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ปังเว่อร์! คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย เปิดตัวหลักสูตรใหม่ด้านดิจิทัลคอนเทนต์