การประชุมกลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและและชุมชนศึกษา ครั้งที่ 3/2560

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จัดโครงการกลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชนศึกษา ครั้งที่ 3/2560 โดยมี รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ นักวิจัยอาวุโส สกว. เป็นประธาน และ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันก่อน (17 กันยายน 2560)

1

2

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมกลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและและชุมชนศึกษา ครั้งที่ 3/2560