ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ทุนรัตนมงคล "โควต้าเรียนดี-กิจกรรมเด่น" และทุนส่งเสริมการศึกษา "ครึ่งหนึ่ง (UTCC Gold)"
คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2559


RSC Announced Resized  HSC Announced Resized

 
*** ขั้นตอนการยืนยันรับทุน คลิกที่นี่

 

 

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ทุนรัตนมงคล "โควต้าเรียนดี-กิจกรรมเด่น" และทุนส่งเสริมการศึกษา "ครึ่งหนึ่ง (UTCC Gold)" คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2560