คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560 แก่น้องๆ เยาวชนที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงส่งเสริมการศึกษาด้วยการมอบทุนรัตนมงคล (โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา "ทุนรัตนมงคล" หมายถึง ทุนการศึกษาที่มีความดีอันสูงค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ได้รับทุนนี้) และทุน UTCC GOLD หรือทุนการศึกษาครึ่งหนึ่ง แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐรับรอง

 

***** อัพเดทกำหนดการล่าสุด (9 กุมภาพันธ์ 2560) กรุณาคลิกที่ ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครทุนรัตนมงคล/ ทุน UTCC Gold ด้านล่าง *****

 

Re rattanamonkol 60-01-01 Re UTCC GOLD 60-01

ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครทุนรัตนมงคล
ดาวน์โหลด ใบสมัครทุนรัตนมงคล

 

  ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครทุน UTCC Gold
ดาวน์โหลด ใบสมัครทุน UTCC Gold
You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ *** อัพเดทกำหนดการ *** คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย มอบทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560