เอกการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์

>> สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เอกการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์

เส้นทางอาชีพ : นักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารการตลาด นักสื่อสารองค์การ เจ้าหน้าที่สื่อสารเชิงกลยุทธ์
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ

วิชาที่น่าสนใจ :

  • การประชาสัมพันธ์การตลาด
  • การออกแบบและการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
  • การวางแผนและบริหารงานประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
  • กลยุทธ์สื่อใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์
  • การประชาสัมพันธ์ธุรกิจบันเทิงและการท่องเที่ยว
  • ชุมชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม ฯลฯ

 สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

You are here: Home หลักสูตร ปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เอกการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์