เอกการสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ

>> สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ • เอกการสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ

สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
กลุ่มวิชาเอกการสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ (Creativity and Media Design)
 
จุดเด่นของหลักสูตร : นักออกแบบและสร้างสรรค์สื่อที่เข้าใจทั้งศิลปะและธุรกิจ
เส้นทางอาชีพ : ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณา ผู้ออกแบบสื่อขององค์กรภาคธุรกิจ กราฟิกดีไซเนอร์ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
วิชาที่น่าสนใจ :
 
-          พื้นฐานการออกแบบ
-          การจัดการแบรนด์และการออกแบบสื่อ
-          การสร้างสรรค์และออกแบบเชิงธุรกิจ
-          การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟ
-          การออกแบบกราฟิกเพื่อองค์กรและผลิตภัณฑ์
-          การจัดการธุรกิจการออกแบบสื่อ

 สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

You are here: Home หลักสูตร ปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เอกการสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ