เอกการสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม

>> สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เอกการสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม

 
เส้นทางอาชีพ : นักสื่อสารการตลาด นักสื่อสารองค์การ เจ้าหน้าที่สื่อสารเชิงกลยุทธ์ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ นักวิชาการ

วิชาที่น่าสนใจ :

  • จิตวิทยาผู้บริโภคหลากวัฒนธรรม
  • สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม
  • การสร้างแบรนด์ข้ามวัฒนธรรม
  • การรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม
  • ไมซ์เพื่อการสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม
  • การสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม

 สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

You are here: Home หลักสูตร ปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เอกการสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม