เอกการโฆษณา

>> สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เอกการโฆษณา


เส้นทางอาชีพ : นักโฆษณา ครีเอทีฟ ผู้ประกอบการอิสระด้านการสร้างสรรค์งานโฆษณา

วิชาที่น่าสนใจ :

  • การสร้างสรรค์และเขียนบทโฆษณา
  • การผลิตงานโฆษณา
  • การวางแผนช่องทางโฆษณา
  • กลยุทธ์การโฆษณาผ่านสื่อสมัยใหม่
  • ศิลปะการออกแบบโฆษณา
  • คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานโฆษณา
  • การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา
  • ศิลปะการนำเสนอผลงานโฆษณา ฯลฯ

 สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

You are here: Home หลักสูตร ปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เอกการโฆษณา