เอกภาพยนตร์ดิจิทัล

>> สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน เอกภาพยนตร์ดิจิทัล

เส้นทางอาชีพ : ผู้กำกับภาพยนตร์ดิจิทัล ผู้เขียนบทภาพยนตร์ ผู้ออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ดิจิทัล ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ

วิชาที่น่าสนใจ :

  • เครื่องมือเพื่อการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล
  • การออกแบบโมชันกราฟิกเพื่อภาพยนตร์ดิจิทัล
  • การจัดการธุรกิจภาพยนตร์
  • การสร้างสรรค์เนื้อหาสำหรับสื่อดิจิทัล
  • การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์
  • กระบวนการหลังการถ่ายทำ ฯลฯ
You are here: Home หลักสูตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน เอกภาพยนตร์ดิจิทัล