เอกการกระจายเสียงและแพร่ภาพ

>> สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน เอกการกระจายเสียงและแพร่ภาพ

เส้นทางอาชีพ : นักเขียนบทวิทยุ-โทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการวิทยุ-โทรทัศน์ ผู้ประกาศข่าว พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้กำกับรายการ

วิชาที่น่าสนใจ :

  • การสร้างสรรค์บทรายการ
  • การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
  • การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
  • กราฟิกและงานแอนิเมชั่นเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
  • ผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • การจัดการธุรกิจการกระจายเสียงและแพร่ภาพ
  • การผลิตรายการละครวิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ

สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

You are here: Home หลักสูตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน เอกการกระจายเสียงและแพร่ภาพ