ติดต่อเรา

 >> ฝ่ายสื่อสารคณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคณะ 02 697 6605
  หลักสูตร และงานสื่อสารองค์กร 02 697 6604
  โทรสาร  02 275 2210
   
 >> กองส่งเสริมการรับนักศึกษา ข้อมูลการรับสมัคร 02 697 6000
   
 >> กองสวัสดิการนักศึกษา ทุนการศึกษา 02 697 6911-3
   
 >> ที่ตั้ง

อาคาร 9 ชั้น 1
126/1 ถนน วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง แขวงดินแดง 10400

   
 >> การเดินทาง เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต
รถเมล์ สาย 24 , 92 , 69 , 107 , 129 ,13, ปอ.24 ,
ปอ.92 , ปอ.129 ,ปอ. 4 ,ปอ. 513 ,ปอ. 138 ,ปอ.พ. 20
รถตู้ปรับอากาศ ม.หอการค้าไทย - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
รถตู้ปรับอากาศ ม.หอการค้าไทย - เซ็ลทรัลลาดพร้าว
รถตู้ปรับอากาศ ม.หอการค้าไทย - พงษ์เพชร
 
เส้นทางถนนรัชดาภิเษก
รถเมล์ สาย137 , 136 , 98 , ปอ. 22 , ปอ. 18 , ปอ. 73 ปอ. 514
รถตู้ปรับอากาศ ม.หอการค้าไทย - ม.รามคำแหง
รถตู้ปรับอากาศ ม.หอการค้าไทย - โชคชัยสี่

  

You are here: Home สมัครเรียน สอบถามเพิ่มเติม