อ.ศุภัคร หมัดป้องกัน

Aj.Deaw

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 7 ชั้น 8
 • โทรศัพท์ :
 • วุฒิการศึกษา

  • นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยสยาม

  ประสบการณ์การทำงาน

  • ครูปฏิบัติการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (1 May 2012 - now)
  • Project Manager บริษัท Angel Magic (15 April 2005 - 31 July 2009)
  • Graphic designer บริษัท Brothers United. (KOTHAI) (1 April 2010 – 31 July 2010)
  • Graphic designer บริษัท Nouveau Studious (31 July 2010 - 30 April 2012)

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • -

  ผลงานทางวิชาการ

  • -

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • -

  บทความ

  • -

  เอกสารประกอบการสอน

  • -

  วิชาที่สอน

  • ศิลปะการสื่อสารผ่านภาพและเสียง

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร ครูปฏิบัติการ อ.ศุภัคร หมัดป้องกัน