อ.สิทธิเดช เฉลิมลาภวรบูรณ์

person

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 5
 • โทรศัพท์ :
 •  

  วุฒิการศึกษา

  • นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  ประสบการณ์การทำงาน

  • ครูปฏิบัติการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • -

  ผลงานทางวิชาการ

  • -

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • -

  บทความ

  • -

  เอกสารประกอบการสอน

  • -

  วิชาที่สอน

  • -

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร ครูปฏิบัติการ อ.สิทธิเดช เฉลิมลาภวรบูรณ์