ครูปฎิบัติการ

อ.หัสนัย คันธฤทธิ์

hasnai-ka 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6610
 • อ.ปัญญา ศรีสวัสดิ์ฉิม

  punya-sr 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 2
 • โทรศัพท์ :
 • อ.วิเชียร ธรรมลา

  vichiar-ta 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 5
 • โทรศัพท์ :
 • อ.นิษฐา ปั้นจีน

  nittha-pu 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 7 ชั้น 8
 • โทรศัพท์ : 02 697 6618
 • อ.สุนทร ปั้นจีน

  soontorn-pu 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 7 ชั้น 8
 • โทรศัพท์ : 02 697 6618
 • อ.ณัฐวุฒิ เนื้อทอง

  nuttawut-na 1

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6630
 • อ.สิทธิเดช เฉลิมลาภวรบูรณ์

  person

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 5
 • โทรศัพท์ :
 • อ.ศุภัคร หมัดป้องกัน

  Aj.Deaw

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 7 ชั้น 8
 • โทรศัพท์ :
 • อ.สามารถ แก้วแรมเรือน

  person

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6610
 • You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร ครูปฏิบัติการ