ผศ.มานา ปัจฉิมนันท์

mana-ku 1

 • รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาด
  และวิเทศสัมพันธ์
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 7
 • โทรศัพท์ : 
 • วุฒิการศึกษา

  • Master Degree of Arts (สื่อสารการตลาด) (IMC) Emerson college
  • วารสารศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

  เกียรติบัตร

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดแผนประชาสัมพันธ์ บริษัทไทยสมุทรพาณิชยประกันภัยฯ
  • รางวัลชมเชย ประกวดแผนงานรณรงค์ J-MAT Award สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
  • วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรนักบริหาร บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด
  • วุฒิบัตรการอบรมเส้นทางสู่วิชาชีพนิเทศศาสตร์ สมาคมนิสิตเก่านิเทศฯ จุฬาฯ
  • เกียรติบัตรนักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้คณะวารสารฯ ม.ธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรการอบรมการบริหารภาพพจน์ยาวิกฤติ บริษัทนีโอทาร์เก็ต,วารสารการเงินการธนาคาร
  • เกียรติบัตรการร่วมประกวดร้องเพลงรอบชิงชนะเลิศ ม.ธรรมศาสตร์
  • ใบรับรองการอบรม Voice Lessons จาก Berkiee College of Music
  • วุฒิบัตร Teaching English as Foreign Language (TEFL Certificate)
     จาก The Boston Language Institute

   

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ปัจจุบัน)
  • ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรกิจอินเทอร์เน็ต บริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (2544-2545)
  • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2543-2544)

   

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • อบรมการบริหารภาพพจน์ในภาวะวิกฤต จัดโดย บริษัท นีโอ มาเก็ต จำกัด
  • ดูงานด้านสื่อสารมวลชน ณ ประเทศฮ่องกง จัดโดย ศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารมวลชนอาเซี่ยน
  • ดูงานด้านสื่อสารมวลชน ณ ประเทศเวียดนามและกัมภูชา
    จัดโดย ศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารมวลชนอาเซี่ยน

   

  ผลงานทางวิชาการ

  ประสบการณ์วิชาชีพ


  บทความ

  • เรื่อง Online Word of Mouse

  เอกสารประกอบการสอน

  วิชาที่สอน

  • การสื่อสารทางการตลาด
  • การจัดกิจกรรมพิเศษ
  • การสร้างสรรค์สื่อสมัยใหม่เพื่องานโฆษณา
  • การโฆษณาเบื้องต้น
  • การผลิตงานโฆษณา
  • การวิจัยโฆษณา
  • สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ขั้นสูง
  • มนุษยสัมพันธ์

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ผศ.มานา ปัจฉิมนันท์