อ.ดร.เบญจพร วัจฎานนท์

dr.Benjabhorn

 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6609
 • วุฒิการศึกษา

  • 2010 Doctor of Philosophy in Public Communication, University of Technology Sydney, Australia

  • 2000 Master of Arts in Development Communication, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

  • 1992 Bachelor of Arts, Radio Broadcasting, Chiangmai University, Chiangmai, Thailand

  ประสบการณ์การทำงาน

    2000-2003 and  2010-2011 Lecturer ,Faculty of Communication Arts,

     University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand

  อบรมและศึกษาดูงาน

  •  Information and Communication Technology for teaching i.e.

     o Hybrid teaching excellence

     o Learning management system (LMS)

     o Camtasia studio

     o TQF (High Education)

     o Self Assessment Report for teaching

  ผลงานทางวิชาการ

  •  Academic Conference EMAC 2012, Lisbon, Portugal

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  •  1995-2000 Head of Communication Division,Paolo Memorial hospital, Bangkok, Thailand

   1993-1994 Public Relations Officer (Temporary project), Government House

    1992-1993 Journalist/Stringer (specialized in business, property, finance), Local newspaper in

       Chiangmai and the business newspaper; Prachachartturakij

  บทความ

  • -

  เอกสารประกอบการสอน

  • -

  วิชาที่สอน

  • -

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ อ.ดร.เบญจพร วัจฎานนท์