อ.ดร.โสภาค พานิชพาพิบูล

sopark 2

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 7
 • โทรศัพท์ : 02 697 6630
 • วุฒิการศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • MA International Studies, University of Leeds, United Kingdom  (The British Chevening Scholar)
  • รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

  รางวัล

  • The British Chevening Scholarship (2001)

  • Teaching Excellence Awards, UTCC (2010)

   

  ประสบการณ์การทำงาน

  • -

   

  อบรมและศึกษาดูงาน

  • Politis Summer School, Delphi, Greece (2005)
  • Politis Summer School, Haus Villigst, Schwerte, Germany (2006)

   

  ผลงานทางวิชาการ

  • -

   

  ประสบการณ์วิชาชีพ

  • นักวิจัยประจำโครงการ POLITIS Europe ของ European Union

   

  บทความ

  • -

   

  เอกสารประกอบการสอน

  • -

   

  วิชาที่สอน

  • -

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ อ.ดร.โสภาค พานิชพาพิบูล