ผู้บริหารคณะ

รศ.ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช

pairote-wi 1

 • คณบดี คณะนิเทศศาสตร์
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6609
 • อ.ดร.โสภาค พานิชพาพิบูล

  sopark 2

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6601
 • อ.พัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์

  pat-boo 1

 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6602
 • อ.กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง

  kanokkan

 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 6
 • โทรศัพท์ : 02 697 6604
 • ผศ.รัตนา เมฆนันทไพศิฐ

  ratana-ma 1

 • หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรี
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6601
 • ผศ.ดร.สุทธนิภา ศรีไสย์

  suthanipa 1

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตร์การตลาด
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 02 697 6609
 • อ.ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส

  sukolmarn-ea 1

 • ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน
 • ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 9 ชั้น 3
 • โทรศัพท์ : 
 • You are here: Home เกี่ยวกับคณะ บุคลากร ผู้บริหารคณะ