c1 1

c2 1

c4 1

c3 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

Written on 07/04/2016 by Super User
นักศึกษาชั้นปีที่-1-คณะนิเทศศาสตร์-คว้ารางวัลชมเชย-โครงการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่สู่สังคมผู้สูงอายุนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชย โครงการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่สู่สังคมผู้สูงอายุ ตามที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม...
Written on 21/03/2016 by Super User
10-6ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ทุนรัตนมงคล "โควต้าเรียนดี-กิจกรรมเด่น" และทุนส่งเสริมการศึกษา "ครึ่งหนึ่ง (UTCC Gold)"คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2559   กำหนดการรายงานตัว...
Written on 16/03/2016 by Super User
10-5ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนรัตนมงคล "โควต้าเรียนดี-กิจกรรมเด่น"คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2559...
Written on 10/03/2016 by Super User
10-4 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่น้องๆ เยาวชนที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา...
Written on 04/03/2016 by Super User
สุดยอด-นิเทศศาสตร์-ม-หอการค้าไทยกวาด-7-รางวัลพิราบน้อยปี-58สุดยอด...นิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทยกวาด 7 รางวัลพิราบน้อยปี 58 เมื่อบ่ายวันที่ 4 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุมใหญ่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขานวัตกรรมสื่อสารมวลชน...
Written on 31/01/2016 by Super User
ม-หอการค้าไทย-เปิดผลวิจัยเจาะพฤติกรรมการรับชม-การรับรู้แบรนด์ทีวีดิจิตอลในกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น-แนะเร่งสร้างแบรนด์ควบคู่พัฒนาคอนเทนต์ม.หอการค้าไทย เปิดผลวิจัยเจาะพฤติกรรมการรับชม  การรับรู้แบรนด์ทีวีดิจิตอลในกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น แนะเร่งสร้างแบรนด์ควบคู่พัฒนาคอนเทนต์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ทำการสำรวจ...
 UTCC Logo
You are here: Home